Izaberite stranicu

Uslovi Korišćenja

 

Korišćenjem sajta Povezi me.biz saglasni ste sa sledećim uslovima:

Opšte informacije

  • Usluga sajta nije namenjena komercijalnim prevoznicima.
  • Nećemo se smatrati odgovornim za bilo kakva oštećenja ili povrede koje nastanu zbog vašeg pristupa sajtu i njegovom sadržaju.
  • Takođe, ne prihvatamo ni bilo koju obavezu za direktne, indirektne, slučajne, kaznene, izgubljenu dobit, bilo koji drugi gubitak ili bilo kakvu specijalnu štetu.

Uslovi i obaveza Vozača :

 • Vozač  je obavezan da se pojavi u dogovoreno vreme na mestu polaska koje je navedeno u opisu putovanja i da Putnika odveze na adresu koja je dogovorena prilikom rezervacije.
 • Ukoliko dođe do promena okolnosti planiranog i potvrđenog putovanja, Vozač je dužan da javi minimum 24 sata pre zakazane rezervacije, ukoliko to ne učini odgovornost snosi isključivo Vozač.
 • Ako Putnik ne prihvati promene od strane Vozača, bez pravnih posledica može da odustane od rezervacije.
 • Za bezbednost Putnika tokom putovanja odgovara Vozač.
 • Vozač pre polaska stupa u kontakt sa Putnikom (putem telefona ili slično) radi potvrdjivanja mesta polaska. Vozač je dužan da na dogovoreno mesto, čeka barem 15 minuta.

Uslovi i obaveza Putnika :

 • Putnik je dužan da prema podnetoj rezervaciji sitgne na mesto utvrđenog polaska.
 • Ukoliko dođe do promena  planiranog putovanja, Putnik  je dužan da javi minimum 24 sata pre zakazane rezervacije, ukoliko to ne učini odgovornost snosi isključivo Putnik.
 • Ako Vozač ne prihvati promene od strane Putnika, bez pravnih posledica može da odustane od rezervacije putovanja.
 • Putnik pre polaska stupa u kontakt sa Vozačem (putem telefona ili slično) radi potvrdjivanja mesta polaska.
 • U slučaju putovanja u inostranstvo, Putnik je dužan da poseduje važeću putnu ispravu kao i finansijska sredstava za putovanje. Ukoliko Putnik nema važeću putnu ispravu, Vozač može da odbije da vozi Putnika.
 • Putnik je dužan da Vozaču isplati troškove putovanja  na početku putovanja, tokom putovanja ili najkasnije na kraju putovanja u zavisnosti od dogovora.
 • Sadržaj ove internet prezentacije je zaštićen zakonima o autorskom pravu. Nisu dozvoljene nikakve izmene ili dalja umnožavanja ovog sadržaja. Ovaj sadržaj se ne sme  koristiti na neki drugi način bez našeg pismenog odobrenja.